SHOWCASE TRIỂN LÃM

Triển lãm năng lượng mặt trời Việt Nam 2019 kết hợp hơn 50 nhà cung cấp công nghiệp năng lượng mặt trời hàng đầu để thể hiện công nghệ tiên tiến nhất của bạn trên thị trường năng lượng mặt trời.

Danh sách triển lãm chi tiết sẽ được cập nhật sớm.