TÀI TRỢ & TRIỂN LÃM

Là một phần của Triển lãm năng lượng mặt trời Việt Nam 2019 có nghĩa là tối đa hóa việc tiếp xúc và xây dựng thương hiệu chính xác cho những người chơi công nghiệp chủ chốt trong thị trường năng lượng mặt trời đang bùng nổ của Việt Nam.

Ai nên triển lãm?

Chủ sở hữu & nhà phát triển trang trại năng lượng mặt trời

 

Công nghệ năng lượng mặt trời & sản xuất linh kiện

 

 • Nhà sản xuất bảng điều khiển PV
 • Chủ sở hữu PV
 • Theo dõi trục năng lượng mặt trời
 • Biến tần và biến áp
 • Hệ thống nổi
 • Thiết bị neo / neo
 • Hệ thống lưu trữ năng lượng
 • Hệ thống quản lý pin
 • Hệ thống chuyển đổi năng lượng
 • Hệ thống quản lý năng lượng
 • Sản xuất pin

 

O & M

 

 • Người chơi O & M bên thứ 3
 • Làm sạch
 • An toàn
 • Bổ sung

Kiểm tra và phân tích

 

 • Giám sát tình trạng
 • Bảo trì dự đoán
 • Kiểm tra thành phần

Giám sát năng lượng mặt trời

 

 • Đánh giá tài nguyên
 • Chiếu xạ mặt trời

Xây dựng

 

 • Nhà thầu điện
 • Nhà cung cấp thiết bị nặng
 • Nâng và lắp ráp nặng

Lập kế hoạch và phát triển dự án

 

 • Đánh giá môi trường
 • Tư vấn địa kỹ thuật
 • Kiểm tra & Xác minh
 • Nghiên cứu khả thi trang web
 • Tuân thủ & Môi trường
 • Tư vấn phát triển dự án
 • Cho phép